Konferens på loftet

KONFERENS PÅ LOFTET

 

Se vårt upplägg och erbjudande här:

 KONFERENS PÅ BJÄRHUS 

 

KONTAKTA OSS PÅ INFO@BJARHUSGARDSBUTIK FÖR OFFERT

Meddela gärna:

Hur många är ni som kommer

Önskemål om datum och tid

Finns det matallergier, eller andra matpreferenser bland deltagarna.

VÄLKOMNA TILL BJÄRHUS